Standpunten VVD Borne

Als VVD Borne hebben wij de volgende standpunten:

 •            Zorg voor voldoende werkgelegenheid in Borne en regio
 •            Wonen in een veilige Gemeente Borne
 •            Het behouden van de afval container voor restafval (zwarte Otto)
 •            Ontsluiting Molenkamp
 •               Aandacht voor sportfaciliteiten en Cultuur
 •               Moderne Mestvergister op Elhorst Vloedbelt in combinatie met een rondweg om     Zenderen
 •               Aandacht voor een gezonde middenstand in de gemeente Borne
 •               Aanschaf Psycholance
 •               Afschaffen welstandscommissie
 •            Een structureel lage OZB
 •            Gemeentefinanciën op orde
 •            Ruimte voor vrijwilligers om evenementen in Gemeente Borne te organiseren
 •            Digitaal loket waar aanvragen snel worden afgehandeld
 •            Goed en bereikbaar onderwijs
 •            Voldoende zorg in de Gemeente Borne, voor alle leeftijdsfasen
 •            Sterk lokaal en regionaal